Blog arhiva

Upravo kroz razgovor on joj daje živu vodu

Evanđelje po Ivanu,Iv 4, 5 – 15a,sv.Terezija Avilska,karmelićanka i crkvena naučiteljica

U ono vrijeme:

Dođe dakle u samarijski grad koji se zove Sihar, blizu imanja što ga Jakov dade svojemu sinu Josipu. Ondje bijaše zdenac Jakovljev. Isus je umoran od puta sjedio na zdencu. Bila je otprilike šesta ura. Dođe neka žena Samarijanka zahvatiti vode. Kaže joj Isus: “Daj mi piti!” Njegovi učenici bijahu otišli u grad kupiti hrane. Kaže mu na to Samarijanka: “Kako ti, Židov, išteš piti od mene, Samarijanke?” Jer Židovi se ne druže sa Samarijancima. Isus joj odgovori: “Kad bi znala dar Božji i tko je onaj koji ti veli: `Daj mi piti`, ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao vode žive.” Odvrati mu žena: “Gospodine, ta nemaš ni čime bi zahvatio, a zdenac je dubok. Otkuda ti dakle voda živa? Zar si ti možda veći od oca našeg Jakova koji nam dade ovaj zdenac i sam je iz njega pio, a i sinovi njegovi i stada njegova?” Odgovori joj Isus: “Tko god pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada: voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom vode koja struji u život vječni.” Kaže mu žena: “Gospodine, daj mi te vode.”

XIQF1MOR22

Promišljanje

Pri promatranju Samarijanke, nekako me obuzimaju osjećaji tuge. Ovdje se ne spominje, ali u cjelovitom prikazu odlomka spominje se i da je ona imala pet muževa a i da joj ovaj sad nije muž. Ona je, pored, svega sama, usamljena. I još k tome nema žive vode.

Što je živa voda? Živa voda jest ono što obuhvaća naše cjelovito biće. Stvarnost koja nam daje da naš život postane smislen. Konstruktivan. Jedini odgovor koji mi pada na pamet jest ljubav. Kako kaže sv. Pavao, da što bih bio ako ljubavi ne bih imao.

To je i Isus poručio Samarijanki. Upravo kroz razgovor on joj daje živu vodu. Da, to jest molitva, ali ne ostaje sve na tome. Molitva jest prijateljski razgovor s onim za koga znam da me ljubi. Tako nam govori sv. Tereza Avilska. To nam Isus pokazuje ovdje. On razgovara s Samarijankom i ona razgovara s njime.

Zbiva se ono što joj je nedostajalo u životu. Nedostajao joj je Onaj koji bi joj pomogao da postane zrela osoba. Potpuna. Ispunjena. Isus je vodi do punine odnosa. Odnos se razvija kroz komunikaciju, kroz prijateljevanje. Kako s ljudima tako i s Gospodinom.

To je nauk koji nam je Terezija predala u baštinu. Molitva jest razgovor i uzimanje dijela u Gospodnjem životu. To znači, nasljedovanje njegovog primjera. Kako on moli, kako se on ponaša, kako on pristupa ljudima. Potrebno je razlikovati imitiranje i nasljedovanje. Imitacija jest činjenje iste stvari na isti način kao što čini onaj koga imitiram. Nasljedovanje znači da, kroz samog sebe, darove koje imam činim ono što je činio onaj koga nasljedujem, ali ne tako da činim identične stvari, već da ga kroz svoju stvarnost nasljedujem.

To znači, imati zreo odnos sam sa sobom i s Gospodinom. Da bismo to mogli nužna je molitva koja nas stavlja u zajednišvo s Gospodinom. Vrhunac te molitve znamo. On se nalazi u Euharistiji, kad primamo Gospodnju Riječ i Tijelo. Promisli kako primaš Gospodina, i kako prijateljuješ s njime. Vidi, što čini Samarijanka, ona želi biti s Gospodinom, želi primiti živu vodu. Želi živjeti, ne tek postojati. A život, to je ispunjenje onoga za što sam stvoren. A stvoren sam za svetost. Ne zaboravi to!

Tu je potrebna živa voda. Da uzmogneš, ne sam nego zajedno s Gospodinom biti slika Božja na zemlji i otkrivati lice Božje svijetu te u konačnici gledati lice Božje zajedno s anđelima na nebu.

To je činila Tereza Avilska. To je primjer koji trebamo nasljedovati. Razgovarati prijateljski s Gospodinom i biti u zajedništvu s njime kroz našu narav i stvarnost koja nam je dana.

br. Mario Ivan Kralj, OCD