Blog arhiva

Trojica arkanđela trajni su nam pokazatelj kakva je ljepota biti u blizini Božjoj

Iz evanđelja po Ivanu; Iv 1, 47-51

U ono vrijeme: Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: »Evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare!« Kaže mu Natanael: »Odakle me poznaješ?« Odgovori mu Isus: »Vidjeh te prije negoli te Filip pozva, dok si bio pod smokvom.« Nato će mu Natanael: »Učitelju, ti si Sin Božji! Ti kralj si Izraelov!« Odgovori mu Isus: »Stoga što ti rekoh: ‘Vidjeh te pod smokvom’, vjeruješ. I više ćeš od toga vidjeti!« I nadoda: »Zaista, zaista, kažem vam: gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega.«

Promišljanje

U susretu s anđelima, trojica su posebno istaknuti. To su sv. Mihael, Gabrijel i Rafael. Svaki sa svojom posebnom zadaćom. Svaki kao individualno stvorenje. Povezuje ih ono što prožima čitav kozmos – ljubav. Ljubav prema Gospodinu. Upravo je ta Ljubav i donijela u naše živote ovu trojicu najizvrsnijih stvorenja.

Pri stvaranju kozmosa, Gospodin je stvorio kako vidljiv tako i nevidljiv svijet. Danas ćemo malo promisliti o ovom nevidljivom. Njega nastanjuju anđeli. Anđeli koji s nama ljudima dijele ono što je Natanael iskusio u ovom odlomku. Poziv Gospodnji – poziv na život u ljubavi i služenju. Ne služenja kao robovi, nego služenja u ljubavi. Ako se nekoga ljubi tada se njemu ne služi, nego služenje postaje instrument ljubavi. Služenje postaje način iskazivanja ljubavi i zahvalnosti.

Trojica arkanđela trajni su nam pokazatelj kakva je ljepota biti u blizini Božjoj. Njihovo mjesto je da gledaju slavu Gospodnju, da borave u njegovoj blizini. Da budu, praktički, pored njega, kao njegovi najvjerniji službenici. Iz te blizine koja znači povjerenje i veliku milost proizlaze i njihove uloge u kojima oni vrše volju Gospodnju. To nam je osvjedočeno u Svetom Pismu.

Mihaelu je dana uloga da predvodi vojsku anđela u boju protiv sotone, da bdije i čuva Izraelski narod i Crkvu te da prinosti naše molitve pred lice Gospodinje.

Gabrijel je primio milost da navijesti radosnu vijest Blaženoj Djevici Mariji, da je započelo mesijansko razdoblje čiji je vrhunac u muci, smrti i uskrsnuću Isusa Krista koji je je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu. (Ef 2, 14).

Rafael nam je trajan primjer koji svjedoči kolika je moć vjere i ustrajanja u vjernosti Gospodinu kada vodi mladog Tobita kroz život te mu pomaže da ga u potpunosti ostvari.

To je ono za čime trebamo težiti. Da boravimo pred licem Gospodnjim. U tome, mi nasljedujemo ovu trojicu arkanđela, koji su nam uvijek vjerni suputnici dok kročimo ovom zemljom. Gospodinu je to toliko važno, da dođemo pred njegovo lice da je svakome od nas povjerio vlastitog anđela čuvara kako bismo bili zaštićeni i ljubljeni čak i onda kad to ne znamo.

Stoga, zapitaj se, kamo tvoj život smjera. Kome ti služiš? Želiš li gledati lice Gospodnje?

Vjerujem da želiš. Zato moli se ovoj trojici arkanđela da ti pomognu prispjeti u taj blažen dvor Gospodnji. Nasljeduj njihov primjer služenja. Nadasve, ne zaboravi nikada, da u svim trenucima nisi sam. Anđeo je tu u tvojoj blizini. Budi zahvalan Gospodinu na njemu.

Br. Mario Ivan Kralj, OCD