Blog arhiva

I ta vjera ovdje rađa predanost i ljubav

Iz Evanđelja po Ivanu, Iv 2, 1-12

U ono vrijeme: Bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: »Vina nemaju.« Kaže joj Isus: »Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!« Nato će njegova mati poslužiteljima: »Što god vam rekne, učinite!«

A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: »Napunite posude vodom!« I napune ih do vrha. Tada im reče: »Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.« Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je – znale su sluge koje zagrabiše vodu – ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: »Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.«

Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše nekoliko dana.

COJQ6XJU0V

Promišljanje

Čitajući ovaj evanđeoski odlomak, najviše me se dojmio čin vjere. Čin koji je učinila Isusova majka – Marija. Nalazimo se na početku Isusova djelovanja. Ono počinje radošću. Svadba jest radost. Radost što dvoje ljudi postaju jedno tijelo, slika Boga samoga. Oni svoj život više ne dijele na dvoje, već jedno. Svoje živote spajaju i tako prolaze kroz život. Ne sami već zajedno.

I upravo tu se smješta Isus i njegovo prvo znamenje. Znamenje koje je u funckiji da učvrsti vjeru njegovih učenika. Njegovi učenici smo svi mi, i svakodnevno nam trebaju znamenja i pomoći da ustrajemo na pute prema Gospodinu. Teško je vjerovati kada se suočimo s stvarnošću naših života, s problemima koje on nosi. Jednostavnije je ili odustati ili se zatvoriti u sebe i zaboraviti sve ostalo.

Pravi primjer onoga što treba učiniti nam pruža Blažena Djevica Marija. Njezina vjera je bila ono što ju je poticalo na djelovanje, što ju je nosilo u životu. Odgovor na anđelov poziv bila je njezina vjera. I ta vjera ovdje rađa predanost i ljubav. Ovdje je to ljubav prema mladencima koji će uskoro ostati bez vina. Znamo što to znači, kada na svadbi vina nestane. I Marija, polazeći od vjere, pristupa Isus i ništa mu ne savjetuje, već jednostavno kaže da vina nemaju. Nije se obazirala na riječi koje joj je Isus rekao, već odlazi k poslužiteljima i govori im da učine sve što im god Isus kaže. Ostalo znamo.

Vidiš, kolika je moć vjere. Ona vodu pretvara u vino. To je odgovor koji svatko od nas treba pružuti na ponudu Gospodnjeg spasenje. Promisli, koji je tvoj odogovor na Božju ljubav. Nemoj odmah reći da je sve propalo i nestalo jer ti je teško i neugodno. Živ si, a to je već dokaz da postoji smisao za tebe. Da ne postoji, živ ne bi bio.

Stoga, potraži svoj odgovor vjere. Neka ti Blažena Djevica Marija bude pomoć i uzor u tome!

br. Mario Ivan Kralj, OCD

Prihvati Njegovu volju i uđi zajedništvo ljubavi Gospodnje!

Iz Evanđelja po Luki, Lk 1, 26-38;

Bezgrešno začeče blažene Djevice Marije

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«

Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.

DC6TBI9X7J

Promišljanje

Danas slavimo Bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije. Samo po sebi to ne bi imalo nikakvog smisla. Možda se pitamo i zašto i čemu sada to? Pogledajmo što nam kaže evanđeoski odlomak. Anđeo kaže Mariji da je našla milost.

Kakva je to milost? Milost da ju je Gospodin odabrao da bude majkom njegova Sina. Milost da ju On, Gospodin, želi da od njezinog tijela, od njezinog mesa uzeti ljudsku narav. Nastaniti se u njezinoj utrobi. Tako Isus biva i Bog i čovjek.

Time Marija, po Isusu postaje zamilovana – puna milosti.

Da, to je tako, kažeš, ali nema to previše veze s onim što danas slavimo. Pogledaj što nam govori prvo čitanje. Govori o padu čovjeka. O zmiji koja je porušila ono što je Gospodin odavno naumio u svom planu za čovjeka. Zmija je govorila a čovjek se dao nagovoriti. Dao se uvući u grijeh i počinio ga je. Prekršio je zapovijed. Stoga je bilo potrebno da dođe Čovjek koji će obnoviti taj odnos. I došao je, taj čovjek jest Isus. A njegova majka? Ona je i više nego primjer, ona je uzor onoga što je Gospodin pripravio za svakog od nas. Pripravio nam je život iz vjere, ne bez muka i tjeskoba ali s obećanjem. S obećanjem da ćemo dospjeti do onoga što je Gospodin za nas namijenio. A to je život u Kraljevstvu Nebeskom.

Bog je zato sačuvao Mariju od grijeha, zbog zasluga svoga Sina. Mariji nije zato uskratio slobodnu volju, anđeo joj navješta što će se dogoditi i čeka odgovor.

Ona, nakon što je promislila odgovara – budi volja tvoja! Kolike li poslušnosti!! Kolike li hrabrosti!! Prepustiti sve što imamo Gospodinu! Tu leži ona iskrena i duboka vrijednost Marije. Ona je uzor svim vjernicima. Ona je prva koja je povjerovala navještaju. Zato ona zaslužuje posebno mjesto u našim srcima kao posrednica milosti. Milost je ta da se djeca Božja zovemo i jesmo. A sve to preko poslušnosti Marije.

Nasljeduj Marijin lik u svojem životu. Osluškuj Gospodina koji ti govori preko anđela. Traži i ne odustaj. Prihvati Njegovu volju i uđi zajedništvo ljubavi Gospodnje!

Neka ti Marijin zagovor u tome pomogne!

br. Mario Ivan Kralj, OCD