Blog arhiva

Šutnja znači osluškivati Božje tragove u našem životu

Iz evanđelja po Mateju ; Mt 5, 1-12a

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:

»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!

Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!

Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!

Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!

Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!

Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!

Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!«

47C952DE09

Promišljanje

Susrevši se s ovim evanđeoskim odlomkom često ostajemo zbunjeni. I sam se često uhvatim kako mi ove riječi teško padaju. Zapravo, kao da ni nisu pisane za ovu našu stvarnost, za svijet u kojem se rađamo, živimo i umiremo.

Pročitaj ih jedanput, dvaput, triput. Potom se zaustavi i pusti da riječi same odjeknu u tebi. To i jest put da riječ Božju uistinu razumijemo. Otvoriti se šutnji. Vidimo da to često nije lako. Naučeni smo govoriti, misliti, tražiti. Internet, televizija, pametni mobiteli – sva ta čuda tehnike koja su postala sastavni dio modernog života odvajaju nas od šutnje. Od vremena u kojem promatramo i uistinu živimo. Čemu uopće govor o šutnji?

Ivan od Križa nam jasno kaže: „Vječni Otac izgovara samo jednu Riječ, to jest svoga Sina, i uvijek je izgovara u vječnoj šutnji, pa treba da je i duša i sluša u šutnji.“ Vidiš kolika je važnost šutnje! Preko nje čovjek biva uvučen u Riječ, odnosno u Krista. Šutnja znači osluškivati Božje tragove u našem životu.

Na to nas upućuje i ovaj evanđeoski odlomak. On nam govori o djelima koje trebamo činiti da bismo čuli Riječ, odnosno Krista. Riječi koje opisuju ljudska stanja – siromasi duhom, ožalošćeni, krotki, gladni i žedni, milosrdni, čistog srca, mirotvorci, progonjeni – u biti su poziv da čujemo Riječ, da se otvorimo Riječi, da svoj život usmjerimo u prostor odnosa između Oca i Sina i Duha Svetoga. Da bismo to mogli, važna je šutnja. Šutnja da primimo Riječ.

Pročitaj odlomak, neka on odjekne u tvojoj nutrini. Izađi van, u prirodu. Pogledaj ljude koji kroče ulicama, livadama, poljima, šumama. Jesen je. Lišće pada. Tisuće boja oslikava krajolik. Neka te to potakne, da i tvoju dušu oslikaju boje riječi koje je Isus izrekao – blago siromasima duhom, ožalošćenima, krotkima, gladnima i žednima, milosrdnima, mirotvorcima, progonjenima zbog pravednosti. Kroz njih oblikuj svoj život prema rječima Vječnog Oca.

Ovih dana spominjenom se i svojih dragih pokojnika. Posjećujemo njihove grobove. No, nemojmo se samo zaustaviti na smrti već gledajmo u Krista. I tu nam šutnja pomaže, stoga kad stanemo ispred groba naših pokojnika, pomolimo se i ostanimo kratko u šutnji s mislima o uskrsnuću i o životu u zajedništvu s Gospodinom. Naposljetku, na to nas i upućuje današnji evanđeoski ulomak – da život smjera k zajedništvu s Bogom, ukoliko živimo po njegovim uputama i činimo djela koja su ondje naznačena – biti ponizan, razveseliti siromaha, biti krotak, nahraniti gladnog i žednog, biti milosrdan, imati čisto srce, biti mirotvorac. Tada, velika će biti plaća naša na nebesima.

Kao poticaj za ovaj tjedan, može ti poslužiti misao Ivana od Križa:

„Uvijek se sjećaj vječnog života, i misli kako će najniži i najsiromašniji, oni koji sami sebe manje cijene, uživati više mjesto u većoj slavi Neba.“

br. Mario Ivan Kralj, OCD