Blog arhiva

Mi smo sami sebi najveći križ

Iz Evanđelja po Luki; Lk 1, 1-4; 4, 14-21

Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama – kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi – pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen.

U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama.

I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano:

»Duh Gospodnji na meni je

jer me pomaza!

On me posla blagovjesnikom biti siromasima,

proglasiti sužnjima oslobođenje,

vid slijepima,

na slobodu pustiti potlačene,

proglasiti godinu milosti Gospodnje.«

Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.«

RGMONBKL1A

Promišljanje

Koliko je uistinu potrebno vjere da bismo ove riječi mogli uzeti kao one koje određuju našu svakodnevicu. Da je Isus onaj koji je pun Duha Gospodnjeg, koji je poslan biti blagovjesnikom, proglasiti oslobođenje, ozdravljati bolesne, osloboditi potlačene te konačno proglasiti godinu milosti Gospodnje.

Upravo se o tome radi, da je vrijeme proglašenja godine milosti Gospodnje. Kakva je to milost? To je dar života, postojanja, egzistencije shvaćen u povezanosti s svom stvarnošću. Svime što nas okružuje. Godina označuje vrijeme, vrijeme rađanja, življenja i umiranja. To je naše vrijeme, to je ono što nam je povjereno. A milost Gospodnja jest ljubav koju nam je dana u Sinu. Gdje se očituje ta milost?

Vidiš i sam gdje se milost vidi u Isusovom životu. Kako on pristupa siromasima, hrani ih, ozdravlja, vraća ih s rubnih granica društva natrag u život zajednice. A najviše od svega on pušta na slobodu utamničene, a to smo svi mi. Zarobio nas i đavao i svijet i tijelo.

Đavao kao knez ovoga svijeta, želi sve privući sebi, ali ne pod okriljem dobra, da se razviješ i da se ostvariš već da postaneš njegov rob. To se vidi lijepo na primjeru apostola Jude, koji je, kada je u njega ušao duh Sotonin, učinio što je učinio – izdao je onoga koji ga je ljubio. I potom se objesio. Vidiš što đavao čini – uzima ono što imaš, laže ti da može učiniti nešto bolje i savršenije ako mu predaš vlastit život, a na kraju sve to vodi u smrt. I tako duša prelazi k njemu. Njemu je cilj opsjena i propast čovjeka.

Svijet pak ide svojim smjerom. On ne mari za čovjeka, želi samo da čovjek postane sredstvo za postizanje određenih ciljeva, ma kakvi oni bili. Vidimo koliko ljudi je bez posla, koliki ne dobivaju plaću, koliki ne žele uopće pričati s svojim bližnjima, ljudi se sve manje smješe a zabrinuto razmišljaju o stvarima koje ne mogu promjeniti. To su sve posljedice djelovanja svijeta.

Konačno, tu je tijelo. Mi smo sami sebi najveći križ. Kad ne želimo postati bolji, kada odbijamo napredak, kada odbijamo prihvatiti muku. A muka i poteškoće su sastavni dio naših života. Bez njih ne bi bilo napretka. Da bi biljka rasla, potrebno joj je sunce ali i kiša. Ako je previše sunca posušit će se, ako je previše vode istrunut će. Ne može biti samo jedno ili drugo. Za uspjeh je nužna kombinacija i umijeće balansiranja.

Upravo tome nas Isus uči. On je pun Duha Gospodnjeg i to je njegovo polazište. Vršenje volje Očeve. Nalazimo se na početku njegova djelovanja. Ovo je početak Evanđelja po Luki. Vidiš što Isus radi. Pred nas stavlja program svog djelovanja, i samim time preporuča nam da i mi to činimo. Ta to i jest kršćanstvo.

Kršćanstvo jest svaki dan truditi se biti što sličniji Kristu. Na to smo pozvani, za to smo stvoreni. Zato nam je povjeren dar života. Promisli koliko ti nosiš radosti siromasima, dali ozdravljaš svojim djelima ljude koje susrećeš te koliko oslobađaš druge od tame očaja i tjeskoba koje ih okružuju?

Upri pogled u Isusa i sjeti se da nisi sam u svemu tome! Ta on je to već prošao za tebe. Neka ti Blažena Djevica Marija bude uzor u savršenom nasljedovanju Krista!

br. Mario Ivan Kralj, OCD