Category Archives: Marija

Marija – savršeno djelo Duha Svetoga

 

Ako smo djeca Bl. Dj. Marije, onda je naš Otac Duh Sveti, Zaručnik Bl. Dj. Marije. Dakle, kao dobar domaćin, Duh Sveti se stara (brine se za nas): uči nas, posredstvom Majke Božje, duhovnom životu, duhovne potrebe nabaviti.“

Utjecati se Mariji, staviti se pod njenu zaštitu i zagovor, slušati ju, znači prepustiti se vodstvu Duha Svetoga. Zbog čega je to tako? Zato što je Marija savršeno djelo, možemo reći i slika Duha Svetoga. Umjetničko djelo koje više od svih svetaca svjedoči o svome umjetniku, jer je mirno pustila da on slika na njoj ono što želi, do najsitnijeg detalja. Sve što ona jest plod je njegovog djelovanja. Zato ju nazivamo Odvjetnicom (advocata) i Zagovornicom, istim imenom kojim Isus oslovljava Duha Svetoga: Branitelj, Tješitelj (paraklet, lat. advocatus). Ona i djeluje kao Duh Sveti, ponizno i skrovito, te nas preko nje, kako kaže o. Gerard, Duh Sveti „uči duhovnom životu“.

Marija nosi Isusa u svome krilu i bdije nad njim, kao što je Duh Sveti „lebdio nad vodama“ (Post, 1,2). Duh je onaj koji oživljava, te ga nazivamo Životvorcem. On nas uči govoriti „Abba, Oče“ (Rim 8,15), on nas tješi u nevolji, nečiste nas umiva, vida rane ranjenim, mekša ćudi kamene. Sve su ovo majčinske odlike, ono što čini jedna majka, te ih možemo primijeniti na Mariju – koja se brine za nas kao što se brinula za Isusa. Sv. Maksimilijan Kolbe će reći: „Tko to može savršeno razumjeti? Svi znamo što znači majka; ali majka je Božja nešto što naš razum i naš ograničeni intelekt ne mogu doista shvatiti.“ On se čak usuđuje reći da je Marija, na neki način, „utjelovljenje“ Duha Svetoga, jer nam On postaje vidljiv u Mariji. Read the rest of this entry

Svetkovina Marije Bogorodice

     Prvim danom mjeseca siječnja započinje nova godina. Novi početak. Zemlja je još jedanput napravila puni krug oko sunca ta započinje svoj novi ophod. Na taj dan, Crkva se spominje One koja je Sunce Svijeta. Slavi se svetkovina Svete Bogorodice Marije. Read the rest of this entry

U srcu utjeloviti Krista

Iz Evanđelja po Ivanu; Iv 2, 13-25

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku.« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za dom tvoj.  Read the rest of this entry

Novi horizonti vjere

Iz Evanđelja po Luki; Lk 1, 26-38 

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. Read the rest of this entry

Ne bojmo se ljubiti

Iz Evanđelja po Mateju; Mt 25, 14-30 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu:

»Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov. Read the rest of this entry

Put predanja volji Božjoj

Iz Evanđelja po Luki; Lk 2, 16 – 21

I pohite te pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovijediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Read the rest of this entry

Tota pulchra es, Maria!

Što je lipo to volimo, al ako je još i dobro, korisno nama, onda kažemo da je to lipota bez para. Ovakva je lipota bl. D. Marija, o kojoj majka Crkva govori, da je sasvim lipa.”

Evo našeg uzora ljepote, koji nam o. Gerard stavlja pred oči. Ako želiš biti lijep/a, nasljeduj Mariju. Poveži se s njom. Neka ti ona bude LINK (poveznica) do Boga, koji je izvor ljepote. Ovdje, naravno, ne treba misliti samo na izvanjsku ljepotu Marjinu, jer ona je samo posljedica one nutarnje ljepote. Dionizije Areopagit je govorio da je nešto lijepo onoliko koliko participira na Ljepoti, tj. Bogu. Ako gledamo samo izvanjski na ljepotu, onda možemo upasti u zamku i gledati površno. Neki mislioci su govorili da ono što je lijepo, ne mora nužno biti i dobro. No vidimo da se o. Gerard ne slaže s tim, jer on ide dalje od pojavnoga – iako ni to ne isključuje – pa kaže da, ako je nešto lijepo i dobro tj. povezano s izvorom Ljepote koji je ujedno i sama Dobrota, onda je to “lipota bez para” – istinska ljepota. To je Marija, naša majka, koja je keharitomene – puna milosti. Read the rest of this entry

O naslidovanju Blažene Divice Marije

Red bosonoge braće Blažene Djevice Marije od Gore Karmela, koji u Somboru postoji i djeluje 110 godina, a od 1959. godine prisutan je i u dragoj nam domovini Hrvatskoj, potiče na nasljedovanje Majke Božje koja moli i radi, koja služi svojemu Sinu dok ga pozorno sluša i radi sve ono što on kaže, kako poručuje i nama:

„Učinite sve što vam kaže!“ (Iv 2,5).

Sluga Božji o. Gerard u svom životu sve poduzima kako bi Majci i Kraljici Karmela bio što sličniji. Cjelokupnom njezinom životu, kako nam ga prikazuje Evanđelje, on se ne divi, on jednostavno nastoji nasljedovati njezin primjer.

Diviti se može a da se ne nasljeduje. Onaj koji se samo divi, ne osjeća se pozvanim od onoga kome se divi da nešto i učini. Onaj koji se divi i osobu kojoj se divi uzima za uzor koji želi nasljedovati, tako da ju slijedi svim silama svoga duha, takav se kreće u dva pravca. Prvo: razmišlja o osobi koja mu je obuzela srce.

Motri, razmatra, prebire u srcu. Drugo: sve ono što je uočio želi ostvariti svojim životom. On živi u nasljedovanju. Ne u pukom imitiranju, već u stvaralačkom nasljedovanju.

U jednom tekstu svoje duhovne ostavštine o. Gerard piše:

„Blažena Divica Marija volila je sama biti i Bogu se moleć i radeć s Bogom se razgovarati… Ovo videć svaka valjana duša mora kazati: što je moja mila Majka Blažena učinila i ja ću učiniti. Ja ću odsele sve moje snage i Božje darove na to hasnirati, da pohodim one koji su u potrebi i da jim pomažem. (…) Svi mi hoćemo odsele naslidovati Blaženu Divicu.“

Putem svojih propovijedi, o. Gerard slušatelje upozorava na takav vid nasljedovanja. Obrazlaže putanju takvoga duhovnog djelovanja. Ako netko, nasljedujući Blaženu Djevicu Mariju, bližnjemu čini kao i ona kad ide u pohode svojoj rođakinji da joj pomogne, te i on pođe i pomogne bližnjemu u potrebi, pomoći će mu i tjelesno i duhovno.

Kad se čovjeku pomogne pri obavljanju nekoga teškoga posla ili u bolesti, i to radi Boga, upravo nasljedujući Bezgešnu, taj će se čovjek zapitati, zašto sam to učinio? Ako je moj odgovor da učinjeno nije radi plaće, već iz prijateljstva, jer i meni Bog pomaže a ne traži nadoknadu, onda će se taj čovjek upitati zašto da i on tako ne radi.

Majka Božja je svojim pohodom i tromjesečnim pomaganjem Elizabetin život učinila puno ljepšim i radosnijim. Čovjek koji je doživio takvu pomoć i takvu Božju blizinu zasigurno će potražiti Boga. Sluga Božji kaže:

„Kada se valjana duša poštara za tilo, postarat će se i za dušu. Dat će dobar nauk, primjer svom rođaku, svojoj rođakinji. Starat će se da se ovi ispovide i što prije svoju dušu urede.“

U svojim marijanskim poukama o. Gerard ne zanemaruje ni poteškoće koje se mogu dogoditi kad čovjek tako želi djelovati. Piše:

„Istina, mnogo će ruganja i nezahvalnosti viditi, al uvik će to držati: ja ne znam ko će biti nezahvalan. Ja ne znam kako ću još i sam i sama proći.“

Poziva na pouzdanje u Boga u ime kojega se dobro čini bližnjemu.

Mariji je u činu Isusova prikazanja u Hram u rečeno da će joj mač probosti dušu. Nije se prestrašila, jer je u naručju držala Boga. na ovo upućuje sluga Božji. Kad čovjek u srcu nosi Boga, svi mačevi života, koji žele zapriječiti djelovanje Božje, prijeteći će ubadati, ali neće moći ubiti. Marija je vjerovala Isusu kad ga je u Hramu držala u naručju, ona m u je vjerovala i na Kalvariji kad ga je mrtvoga držala u krilu. Ona i nama govori danas:

„Učinite sve što vam rekne!“

o. Vjenceslav Mihetec, OCD

Blažena Djevica Marija, Isusova Majka i naša je majka. Bog zapovijeda da poštivamo svoju tjelesnu majku, a duhovnu barem duhom. Po sv. Pismu (trebamo) po duhu živjeti, a ne udovoljavati tjelesnim požudama. Neka nam duša bude duhovna crkva, sazidana na vjerskom nauku i nakićena dobrim djelima. Tako ćemo Majku Božju duhovno štovati i njezina duhovna djeca ostati.