Category Archives: Duh Sveti

Otac, Sin i Duh Sveti

Iz Evanđelja po Ivanu; Iv 16, 12-15 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. Read the rest of this entry

Biti Blagovjesnik

Iz Evanđelja po Luki; Lk 1, 1-4; 4, 14-21

Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama – kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi – pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen. Read the rest of this entry

Perspektiva vječnosti

Iz Evanđelja po Ivanu; Iv 15, 26-27; 16, 12-15 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca – Duh Istine koji od Oca izlazi – on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom. Read the rest of this entry

Ne bojmo se ljubiti

Iz Evanđelja po Mateju; Mt 25, 14-30 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu:

»Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov. Read the rest of this entry

Ljubav jest temeljni kriterij naše vjere

Iz Evanđelja po Ivanu; Iv 14, 15-21

U ono vrijeme:

Reče Isus svojim učenicima:

»Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. Read the rest of this entry

Duh koji oživljuje

Prema planu priprave za ulazak u treće tisućljeće, sv. Ivan Pavao II je odredio da godina 1998. bude posvećena Duhu Svetomu. U svojoj pobudnici ”Nadolaskom trećeg tisućljeća” Papa navodi razlog tomu: ”Otajstvo utjelovljenja predstavlja vrhunac Božjeg darivanja ljudima”. Bog nam je darovao Spasitelja Isusa Krista po Duhu Svetome.

Da bi Isus Krist, naš Spasitelj, mogao biti prisutan među ljudima u trećem tisućljeću i ostvarivati spasenje ljudi, živjeti u Crkvi, koja je njegovo tijelo, potreban je Duh Sveti. ”Duh sveti nastavlja Spasiteljsku prisutnost”, tvrdi sv. Otac u svojoj pobudnici o Duhu Svetome iz godine 1986.

Kada u svjetlu ovog Papinog učenja pokušavamo spoznati što nam o Duhu Svetom kaže naš SB o. Gerard Tomo Stantić, ostajemo iznenađeni zbog podudarnosti njegova iskustva o Duhu Svetome. On zapravo živi i kuša u svom osobnom životu ono što nam Papa poručuje po svojoj učiteljskoj službi. Sljedeći njegovi zapisi to zorno potvrđuju. Piše on:

”Pokretač duhovnog života je Duh Sveti. Bez njega je duša trulo cvijeće, bez štovanja Duha Svetoga uvenulo cvijeće, suha i crvljiva voćka, kao bolesna lastavica ili ptica”.

Svojim slikovitim govorom on zapravo opisuje sliku duše kada je u grijehu. U duši, grijehom okaljanoj, vlada pustoš.

U jednoj drugoj slici on ovako opisuje šta čini Duh Sveti u duši i u dušama koje mu se otvaraju:

”Mila mi je slika: Mali Isus u krilu Majke Božje a u ruci mu lijepi golub (Duh Sveti), koji ispušta iz ustiju svijetle kapljice milosti da ja, golubić, dobijem svjetlosti i jakosti… Ovaj čudotvorni Golub leti po svem svijetu pa kupi dušice. Lijeva im na glavu kapi Isusove krvi. Po toj krvi bolje rastu i hitrije lete da se još više veseli Dijete Isus”. Istakao bih posebno riječi da Duh Sveti leti po svem svijetu i ”kupi dušice… izlijeva na njih Isusovu krv kako bi bolje i hitrije letjele”. Tko su te dušice ako ne zajednica Crkve koja snagom milosti Duha Svetoga ne samo uprisutnjuje i nastavlja Isusa, nego ima snage oduprijeti se zlu jer dobiva od Duha Svetoga i snagu i svjetlo da ”bolje i hitrije lete”?

Poseban učinak Duha Svetoga u dušama je na ovaj način istakao naš SB kada je zapisao:

”Duh Sveti je čudnovati učitelj: On ne predaje nego daje znanje. Ne samo daje, nego djeluje u nama na dobro. On je život duše… Duh Sveti uči zlo otkriti, jača u djelovanju, daje svjetlost i jakost”.

Ove mi se riječi čine posebno značajnima kad o njima razmišljam u kontekstu tolikih vrednota što nam pruža svijet znanosti i tehnike i kada je teško razlikovati prave vrednote od lažnih vrednota; kada je teško ”otkriti zlo i (imati) svjetlosti i jakosti” zlu se oduprijeti.

O. Ante Stantić, OCD (Zvonik)

Život je duša tijela, a Duh Sveti život duše. Svaki poticaj Duha Svetoga, sigurno vodi u nebeski Raj!

Tijelo je bez duše prljavština, ali još je prljavija duša kad izbaci Duha Svetoga.

Duh Sveti – ljepota i život

Sva ljepota naravi je od Duha Svetoga.

Vidiš li lijepo cvijeće, lijepu voćku, lijepo polje, hvali Duha Svetog. Kada je Duh Sveti dao život nerazumnoj naravi i po njemu je ona postala tako lijepa, što da kažemo o duhovnoj naravi, o duhovnom svijetu?

Duša je zato duša, jer je život. Duša je baš život. Dotle smo živi dok je u nama duša. Dotle smo živi dok Duh Sveti drži na životu dušu…

O milog li i dobrog prijatelja Duha Svetog!

Snapshot 1 (28.6.2012. 17-05)

”Pokretač duhovnog života je Duh Sveti. Bez njega je duša trulo cvijeće, bez štovanja Duha Svetoga uvenulo cvijeće, suha i crvljiva voćka, kao bolesna lastavica ili ptica”.