Author Archives: pacificus

Želim biti vosak

Isuse, ja želim biti vosak, pa utisni u mene Tvoje želje; neka se one ispunjavaju nada mnom. Neka sve što se sa mnom dogodi Tvoje djelo svjedoči. Ti si jedini nebeskom Ocu ugađao, a ja ću Tebi. Molitva otpočinka sve zaustavi, ali ipak pažnju sebi ostavi, da se Tebi kao vosak preda.“

O. Gerard nam, po primjeru sv. Terezije od Isusa, daje sliku voska kada govori o molitvi smirenja ili, kako on kaže, „otpočinka“. I Terezija i Gerard gledaju Isusa, razmatraju njegov život i odnos koji ima s Ocem. Kao što je Isus došao da ispuni Očevu volju i u svemu „nebeskom Ocu ugađao“, tako i Gerard želi ugoditi Isusu, a ne sebi. Dakle, prva ključna riječ za nas je ugoditi“ Bogu. Ta riječ nam treba biti stalno na pameti kada pristupamo Bogu u molitvi. Ja sam tu da ugodim Bogu, a ne sebi. Moja ugoda jest ugoditi Bogu. Onda više ne molim Boga da ispunja moje male želje i zahtjeve. Onda ne činim dobra djela da bih sebe opravdao ili stekao ulazak u Kraljevstvo nebesko, nego „želim biti vosak“ u koji će Bog utisnuti svoje želje. Read the rest of this entry

Marija – savršeno djelo Duha Svetoga

 

Ako smo djeca Bl. Dj. Marije, onda je naš Otac Duh Sveti, Zaručnik Bl. Dj. Marije. Dakle, kao dobar domaćin, Duh Sveti se stara (brine se za nas): uči nas, posredstvom Majke Božje, duhovnom životu, duhovne potrebe nabaviti.“

Utjecati se Mariji, staviti se pod njenu zaštitu i zagovor, slušati ju, znači prepustiti se vodstvu Duha Svetoga. Zbog čega je to tako? Zato što je Marija savršeno djelo, možemo reći i slika Duha Svetoga. Umjetničko djelo koje više od svih svetaca svjedoči o svome umjetniku, jer je mirno pustila da on slika na njoj ono što želi, do najsitnijeg detalja. Sve što ona jest plod je njegovog djelovanja. Zato ju nazivamo Odvjetnicom (advocata) i Zagovornicom, istim imenom kojim Isus oslovljava Duha Svetoga: Branitelj, Tješitelj (paraklet, lat. advocatus). Ona i djeluje kao Duh Sveti, ponizno i skrovito, te nas preko nje, kako kaže o. Gerard, Duh Sveti „uči duhovnom životu“.

Marija nosi Isusa u svome krilu i bdije nad njim, kao što je Duh Sveti „lebdio nad vodama“ (Post, 1,2). Duh je onaj koji oživljava, te ga nazivamo Životvorcem. On nas uči govoriti „Abba, Oče“ (Rim 8,15), on nas tješi u nevolji, nečiste nas umiva, vida rane ranjenim, mekša ćudi kamene. Sve su ovo majčinske odlike, ono što čini jedna majka, te ih možemo primijeniti na Mariju – koja se brine za nas kao što se brinula za Isusa. Sv. Maksimilijan Kolbe će reći: „Tko to može savršeno razumjeti? Svi znamo što znači majka; ali majka je Božja nešto što naš razum i naš ograničeni intelekt ne mogu doista shvatiti.“ On se čak usuđuje reći da je Marija, na neki način, „utjelovljenje“ Duha Svetoga, jer nam On postaje vidljiv u Mariji. Read the rest of this entry

Dijete se za majku hvata

U Mariji imamo neusporedivu Majku. Ona nas je također od grijeha oslobodila, jer nam je Isusa rodila i skupa s njim za nas mnogo trpjela. Teško je otrgnuti malo dijete iz majčina krila, jer se dijete još više za majku hvata što ga se više nastoji od majke otrgnuti. Tko ne bi ovu majku zagrlio i u nju se zaljubio?”

Marija je djevica i majka. Bog silazi na zemlju preko jedne nazaretske djevojke. Zašto? Zašto nije došao kao odrasli čovjek, nego kao malo dijete? Ili, zašto mi vjernici trebamo Mariju? Zašto se njoj moliti? Zašto ne bi izravno išli k Isusu i njemu se molili? Jeste li o tome možda ponekad promišljali? Čitajući tekstove oca Gerarda, vidjet ćemo da on mnogo piše o Mariji. Razgovara s njom, njoj se utječe, piše joj pohvale, litanije uzdisaja ljubavi, pjesme itd. Zašto su sveti ljudi toliko pisali o njoj i častili je?
Read the rest of this entry

Božja prisutnost (2)

“Sve imamo, ako se u Božjoj prisutnosti vižbamo. U dobrom stanju Nju grlimo, a u zlom Njoj bižimo (u Nju se sklonimo). Dakle grlit se, sklonit se (al nikad ne srdit se ili uznemirit se).”

No, što je to što nam priječi da budemo u Božjoj prisutnosti? Zašto nas naše misli odvlače od molitve i stalno nas muče, ne dajući nam mira čim krenemo tražiti Božju prisutnost u šutnji? Evo što o tome kaže o. Gerard: “Gilbertus govori: redovnik ne može biti Isusov zatvoren vrt, ako ne odbaci svitovne misli i opasnosti, koje nam se prite ako smo mnogo sa svitom u dodiru. U sobi sakriveno, želi Bog da molimo (Mt 6, 6). Čitamo da je jedan brat redovnik ništa ne radeć od cele do cele išao i drugima na teret bio. Sv. Franjo Asiški zvao je muhom ovog brata. Ko ne voli samoću, nema duše čistoću, duša ga muči, zato želi da mu svit buči!”

Dakle, Gerard vidi opasnost u tome što se previše družimo sa svijetom, a ne bavimo se Bogom i nebeskim stvarima, iako znamo da je svijet propadljiv, a nebeska dobra vječna. Iz ovoga možemo zaključiti da je život kršćanina pravo umijeće, jer mora balansirati između tri stvari – molitve, odmora i rada. Ako se previše upusti u jedno od ovo troje, onda skreće s pravog puta. No, vježbanje u Božjoj prisutnosti nema ograničenja. To može uvijek činiti. I kada radi i kada se odmara i kada moli. Jer, to ne zahtijeva razmatranje ni mudrovanje, ni puste riječi, nego jednostavno usmjeravanje pažnje na Onoga koji je već tu, koji je prisutan. U početku će nam možda ići malo teže, no ako se svaki dan vježbamo, uspjet ćemo i počet ćemo osjećati sigurnost. Kao da nam netko stalno “čuva leđa”. “Vaša prisutnost – naša sigurnost”, kaže o. Gerard.

“Vaša je prisutnost soba, u kojoj nema nezgoda, ljubit ću njezine zidove, po Vašoj želji vršeć poslove! Svako je dobro slovo, na ove zidove napisano. “

Možemo u početku, ako nam je tako lakše, gledati neku Isusovu sliku ili križ. Osobito će nam pomoći promatranje Isusa u Presvetom oltarskom sakramentu. Važno je i stalno zazivati Isusa ili svece nekom strelovitom molitvom ili nekom riječju koja nam se sviđa i približava nas Njemu. Ali naravno, to treba izgovarati živom vjerom, da nas ne bi Isus ukorio kao učenike na lađi. Oni su ga zazivali, ali ne s vjerom, nego iz straha, a znamo da gdje je vjera, ondje nestaje strah. Poslušajmo o. Gerarda: “Isus je ukorio učenike jer su bili malovirni u prirodnoj oluji na moru, kad je On spavao; al što smo mi, kad u duhovnoj oluji: u napastima i teretima duše smo malovirni. Ako spava Isus kao čovik, ne vidimo Ga da nas čuva, da nas brani. On je kao Bog vazda budan, prisutan i čuva nas, ako Ga zazivamo.”

Božja prisutnost je ključ svetosti. Zato, otvarajmo se stalno Njemu koji je uvijek prisutan, da nas preobražava, da nas čini boljim ljudima. Ne treba se bojati prepustiti mu se, jer on uvijek gleda da učini ono najbolje za nas. Ako smo svjesni Njegove prisutnosti, onda ćemo paziti da ga ne uvrijedimo grijesima. Osobito je u tome važna šutnja – više nutarnja nego izvanjska. Potrebno je ušutjeti da bi Bog mogao progovoriti. Adrienne von Speyr je ovako to izrazila: “Čovjek ima golemu sposobnost da svojim vječito beskrajnim govorenjem onemogući Bogu govoriti. Bog mora šutjeti.”

O. Gerard stalno u svojim spisima ponavlja riječ “paziti”. Da bismo mogli paziti, moramo postati pozorni, ušutjeti i osluškivati, jer “Otac izgovara Riječ u vječnoj šutnji, pa je samo u šutnji možeš i čuti”, kako kaže sv. Ivan od Križa. O. Gerard, kad to kaže, ujedno misli na Djetešce Isusa koje stalno želi držati u naručju i paziti da ga ne probudi i rasplače bukom svojih grijeha. Sjetimo se i mi toga tijekom dana i budimo radosni pokornici Božji, a ne oholice i hvalisavci, da ne rastužimo Djetešce Isusa. Tražimo Božju prisutnost tijekom dana. Mislimo na Boga i često u duhu bacimo svoj pogled na Njega. Ugledajmo se u tome na o. Gerarda i na svece koje nam on sam daje kao primjer kad kaže: “Ako hoćemo bit sveti, nikad ne zaboravimo da smo u prisutnosti Božjoj – uči sv. Doroteus. Po ovoj vižbi je za 5 godina od grišnog mladića Dositea, velik svetac postao. Kad god dihnemo, triba da na Boga mislimo – sv. Grgur Nazijanski.”

Božja prisutnost (1)

Ono što je veoma bitno u životu svakog kršćanina i na molitvenom putu jest biti svjestan Božje prisutnosti koja nas okružuje. Moglo bi se reći da je kršćanin uronjen u Boga kao spužva u more. On nas s leđa i s lica obuhvaća i na nas je ruku svoju stavio, kako kaže psalmist. Bog, kao dobar i brižan Otac, je uvijek tu. Ako smo ga napustili, On nas strpljivo čeka. Ali uvijek je tu. Uvijek Mu se možemo obratiti, a osobito je ovo važno u molitvi. Kada započinjemo s molitvom, saberimo se nekoliko minuta i posvijestimo si Njegovu prisutnost, Njegov blagi pogled koji počiva na nama. Vježbajmo se u tome često, jer će se to onda početi prelijevati i na naš rad i na druge ljude koje budemo susretali. Neka nam u tome bude pomoćnik o. Gerard koji je stalno živio u toj Prisutnosti. Pogledajmo malo njegove misli koje je stavio na papir, da vidimo kako je on shvaćao Božju prisutnost i kako se vježbao da stalno bude uronjen u nju.

“Vazda moram dobro mislit: na Vas (I. + M. + J.), na falingu, molitvu, radnju i patnju. Na ovo ću mislit, pa ću zaposlen bit. Ta Vi na me mislite, kad pofalim sa mnom se žalostite, molite, radite, patite. Ta i po tom pofalim kad već na Vas ne mislim, na Vašu lipotu, dobrotu, ili barem, da ste prisutni!”

Jedan od načina na koje se o. Gerard stavljao u Božju prisutnost jest kajanje za vlastite grijehe. To čini čovjeka poniznijim, a znamo da poniznost privlači Boga. Sv. Terezija je uspoređuje s damom u šahu koja će sigurno zarobiti kralja. Trebamo se, znači, vježbati biti pokornici kao onaj carinik koji se udarao u prsa pognute glave, priznavajući svoje grijehe. Time izričemo da smo potrebni Boga, njegove pomoći, da ne možemo sami. Dakle, kajanje i Božja prisutnost su čvrsto povezani. S jedne strane, kajanje privlači Boga da nam pohrli u susret kao otac izgubljenom sinu, a s druge, Božja prisutnost nam ne dopušta da padnemo u krivo samooptuživanje koje nas može odvesti u očaj.

U ovim riječima o. Gerarda vidimo također što on sebi određuje kao trajnu zadaću: misliti na Isusa, Mariju i sv. Josipa, na pogreške koje napravi tijekom dana, na to da mora moliti, na posao, svakodnevne dužnosti koje treba obaviti i na patnju tj. na križ koji uvijek želi imati pred očima. Ako na ovo stalno misli, on smatra da će biti zaposlen, tj. neće ga više moći đavao zaposliti. Ovo je njegov, mogli bismo reći, dnevni raspored za svaki dan. Sve te stvari se međusobno povezuju i ne idu jedna bez druge. On zna da Bog na njega misli, da je on Emanuel – Bog s nama – a tako i Marija i sveci kojima se utječemo, jer gdje je Bog ondje je i Nebo, a u Nebu su sveci. On čak smatra pogreškom kad ne misli na to da je Bog živo prisutan u njegovom životu ili kad ne misli na Njegovu dobrotu i ljepotu.

“Kad na Vas mislim: u Nebu živim!”

Učimo se u ovome od o. Gerarda i steći ćemo radost u ovom životu, jer ništa nije važnije od ovoga. Jedino će se Božja prisutnost nastaviti proživljavati u Kraljevstvu nebeskom prema kojemu putujemo. Sve će ostalo uminuti. Zašto onda već sada ne bismo unosili nebeskog svjetla u ovaj svijet, vježbajući se živjeti u Božjoj prisutnosti. To će se kad-tad početi odražavati na naš život, koji će postati radosniji i zadobit ćemo mir u srcu. U nevolji ćemo biti strpljivi i postojani, jer tada ćemo sve početi prikazivati Bogu. Znat ćemo da nas on gleda i da je uz nas u svakom trenutku. O. Gerard uspoređuje tu radost s radošću Ivana Krstitelja u utrobi njegove majke.

U početku je vrlo važno da tražimo samotno mjesto gdje ćemo si posvješćivati Božju prisutnost i misliti na Njega. Evo i nekih primjera svetaca koje nam donosi o. Gerard u svojim spisima: “Sv. Jeronimu je samoća nebo postala. U samoći je bila prisutnost Boga sv. Bernardu veća radost, nego svi stvorovi. Kad je sv. Filip Neri želio u pustinju ići, Bog mu je izjavio, da ne ostavi Rim, nego da u njemu kao u pustinji živi.” /nastavlja se/

Tota pulchra es, Maria!

Što je lipo to volimo, al ako je još i dobro, korisno nama, onda kažemo da je to lipota bez para. Ovakva je lipota bl. D. Marija, o kojoj majka Crkva govori, da je sasvim lipa.”

Evo našeg uzora ljepote, koji nam o. Gerard stavlja pred oči. Ako želiš biti lijep/a, nasljeduj Mariju. Poveži se s njom. Neka ti ona bude LINK (poveznica) do Boga, koji je izvor ljepote. Ovdje, naravno, ne treba misliti samo na izvanjsku ljepotu Marjinu, jer ona je samo posljedica one nutarnje ljepote. Dionizije Areopagit je govorio da je nešto lijepo onoliko koliko participira na Ljepoti, tj. Bogu. Ako gledamo samo izvanjski na ljepotu, onda možemo upasti u zamku i gledati površno. Neki mislioci su govorili da ono što je lijepo, ne mora nužno biti i dobro. No vidimo da se o. Gerard ne slaže s tim, jer on ide dalje od pojavnoga – iako ni to ne isključuje – pa kaže da, ako je nešto lijepo i dobro tj. povezano s izvorom Ljepote koji je ujedno i sama Dobrota, onda je to “lipota bez para” – istinska ljepota. To je Marija, naša majka, koja je keharitomene – puna milosti. Read the rest of this entry

U svjetlu svetohraništa

Pred svetohraništem o. Gerard je provodio velik dio svoga dana dok bi u crkvi čekao ljude za ispovijed. Godinama je gradio svoj odnos sa «svetootajstvenim Isusom». U zbirci «Biser mišljenja« nalazimo ovaj uzdah: «bogataševo blago je u njegovom džepu, a moje u svetohraništu… ono je sunce moje duše. Ako je tako, onda tamo mora biti i moje srce».

U vremenu svojih «dežurstava» u crkvi očima je bio uprt u svetohranište, a ušima u crkvena vrata. Uprta pogleda u svetohranište motrio je Isusa, upravo uživao njegovu blizinu.
Zabilježio je to raspoloženje. «Isusa milovanje, moje uživanje. Volim te, miluj me. Grlimo se, sjedinimo se». Te trenutke zanosa prekidao bi u hipu, čim bi čuo da je netko ušao u crkvu. Pristupio bi mu i uljudno m u se stavio na raspolaganje za ispovijed. S istom pomnjom i ljubavlju slušao bi pokornika u ispovjedaonici, kao što je motrio Isusa u svetohraništu. Brojne sate provedene u molitvi klanjanja, u ustrajnoj molitvi iščekivanja pokornika nije držao izgubljenima. O n nije dozvolio da ga pokornik traži, već je on tražio njega strpljivim čekanjem u sjedinjenju s Isusom. Read the rest of this entry

ŠTO?

Kad Ti činim po volji, nemam što pitati. Čim zapnem, sa ŠTO, pitanjem se odapnem.“

Čovjek-molitelj postaje prijatelj Božji, sin Božji. Počinje slijediti i tražiti Njegovu volju, a ne svoju. U sv. Pismu vidimo Isusa, kako ide u osamu, kako se penje na goru. Ide pitati Oca ŠTO?. U molitvi, koja postaje svakodnevnom druženje i razgovor s „Onim za koga znamo da nas ljubi“ (sv. Terezija Avilska), otkriva nam se Njegova volja. Kad vršim tu volju, onda nema što pitati, jer se potpuno predajem Njemu. U Njegovom sam zagrljaju. On me nosi kao svoga sinčića. Ali „kad zapnem pitat ću – ŠTO?, pa odmah imam sreća sto“.

I sv. Terezija je govorila: Tvoja sam Gospodine, za Tebe sam rođena, ŠTO želiš učiniti sa mnom?“ Mi se često bojimo i zaboravljamo pitati Boga ili svoje bližnje – ŠTO?. Često puta je to iz straha ili iz oholosti i samodostatnosti. Mislimo da možemo sve sami. Kad nešto ne znamo, ni tada ne pitamo ŠTO?, nego se pravimo da znamo. Trebalo bi upravo biti suprotno. Trebali bi se pretvoriti u ovaj ŠTO, kao djeca. Oni stalno pitaju ŠTO? Što je ovo, što je ono. Zar nam i Isus ne govori da budemo kao djeca, da težimo jednostavnosti, prostodušnosti, iskrenosti, malenosti… Nije ni čudo što nam ovo spominje i o. Gerard koji je tako nježno štovao Božansko Djetešce Isusa s kojim je slatko drugovao. Ne boj se predati Bogu, jer je milosrdan Otac, štoviše počni stalno pitati ŠTO? Ne pravi se da znaš sve. Nauči se slušati, gajiti nutarnju šutnju. Slušaj drugoga, slušaj Boga. Pitaš se: „Kako da budem ponizan?“ Počni pitati ŠTO? „Dokle ne treba pitati ŠTO?, dobro je sve; a kad pitamo ŠTO?, nestaju nevolje sve.“

MOLITVA (ŠTO?) -> ŠUTNJA -> SLUŠANJE -> VRŠENJE

I kad dođe kakva nevolja, suhoća i trpljenje treba pitati ŠTO?, jer se time predajem Njemu i ne brinem se. Njemu sve prepuštam. Čovjek-molitelj se ne brine nepotrebno što će biti, niti ga progoni njegova prošlost. On je sve predao Bogu i sve predaje Bogu, ukorijenjen u sadašnji trenutak sa svojim pitanjem: ŠTO želi da učinim?

To siromaštvo, u kojem sve predajem Njemu, me čini malim djetetom. To potpuno siromaštvo: i imanja i privezanosti, i ideja i naklonosti. To znači ne posjedovati ništa, nego sve pitati od Boga, sve od Njega očekivati. To je ono što privlači Njegovu ljubaznost, i samo je takvi možemo primiti. Tada će nas on moći voditi za ruku kao malu djecu, a mi ćemo biti poučljivi i dat ćemo se voditi. Slušat ćemo samo Njegov glas, jer nećemo bit zaokupljeni sobom – zatvoreni u svoju samodostatnost. Ne boj se, pustiti se voditi. Ne boj se, pustiti se nositi od Njega. Ne boj se, pustiti se zagrliti. S leđa i s lica On te obuhvaća, na tebe je ruku svoju stavio. Ti si njegov/a.

Jedino u ovoj jednostavnosti i poniznosti djeteta, možemo se oduprijeti današnjem mentalitetu oholosti i pobune protiv Boga. O. Gerard je to znao. Znao je da je jedino malenošću i poniznošću moguće susresti i vidjeti Gospodina. I susreo ga je. U šutnji:

Mali Isus: „Ja svakog zovem sebi; al samo me onaj čuje, tko šuti. Tko po svom staležu živi, taj ne samo Mene čuje, nego Meni se i približuje. […] Šuti i za mnom govori, pa ti duša od ljubavi gori i pametno govori.“

Gerard: „Mali Isuse, onda će me Tvoja Majka drage volje primiti u krilo, ako je nebeskog Oca volja i moje jelo. Po volji se nebeskog Oca vladat, to znači s tobom se igrati. Igra je slatka tamo gdje je protivljenje nešto nepoznato. I samo taj zna govoriti, koga ćeš Ti na to naučiti! Dakle, šutnja slušanje, najbolje učenje. Tko u samoći s Tobom govori, taj i u javnosti na Te pazi.“

U ovo vrijeme, u kojem su se mnoge duše udaljile od Boga i jure putem pokvarenosti koja svakim danom postaje sve nasilnija i nečovječnija, nije više dovoljna naša djelatnost. Osobito ne ona koju sami poduzimamo. Potrebno je pitati Boga ŠTO? i pretvoriti se sav u uho. Zaogrnuti se šutnjom kao Marija. Potrebni su ljudi molitelji, sa srcem djeteta. Potrebni su istinski klanjaoci čija će molitva biti ponizna, jednostavna, s predanjem i s pouzdanjem u Boga. Sve rasprave, pretjerano uzrujavanje, zauzimanje stavova i problema koji su danas u modi, sve to samo rasipa i troši čovjeka. Neka naša televizija bude od sada svetohranište, Isus u Presvetom Oltrarskom Sakramentu ili pobožna slika. Neka naše radio bude na nebeskoj frekvenciji, a ne frekvenciji ovoga svijeta. Neka naše štivo bude sv. Pismo i duhovna knjiga. Budimo Božji, pa će i svijet postati više Božji.

Onda je zlo kad ne znamo činiti ŠTO (Što je tebi milo). Al čim dobijemo volju za taj ŠTO, onda je već prošlo zlo. Pitat ću ŠTO? (želiš) kada počne nevolja! Ljudi ne trpe opasne među sobom, zatvaraju. I anđeli to rade. Zato karmelićanin, ako hoće da bude dostojan anđeoskog društva i stola, neka se čuva pasjeg jela – strasti tijela. Pitat ću ŠTO na početak nevolja i na početak nevaljanog mišljenja.“

Sretan završetak

“Prema Svetom pismu, Bog neće dopustiti da pravednik vidi svoje uništenje. Žene su htjele Isusa pomazati, ali ga nisu našle. Anđeo im je rekao da je uskrsnuo”, piše o. Gerard u jednom od svojih razmišljanja nad Biblijom.

Ponajprije treba reći da se o. Gerard toliko suživio s biblijskim tekstovima da je mnoge od njih znao i napamet. To je slučaj i s ovdje navedenim tekstom iz Psalma 16. To je tekst koji se nalazi i u molitvi časoslova koju je o. Gerard svakodnevno molio.

Svakodnevno druženje s Božjom riječi u molitvi osposobilo je o. Gerarda ne samo da zna napamet pojedine retke iz Svetog pisma, nego da ih i svakodnevno oživljuje primjerom svog života.

Misli Svetog pisma bile su mu poticaj i svjetlo u svagdašnjim situacijama i problemima s kojima se morao susretati. Poticaj da probleme ne rješava nagonski, nego po Božju, u skladu s Božjom svetom voljom, i na korist mnogima. Jer bez Božjeg vodstva čovjek nerijetko pokazuje svoje slabosti do te mjere da postane gori od životinje, a kad prihvati Božje vodstvo, onda ga Bog vodi putovima očovječenja na Božju sliku. Ta i narod veli: ,,S kim si, takav si!“ Tako i onaj koji se druži s Bogom po molitvi, svetim sakramentima i razmišljajući nad Svetim pismom, puno lakše očituje da je čovjek ipak više od životinje, da je čovjek Božja slika i prilika. Takvog čovjeka Sveto pismo naziva pravednikom.

Upravo psalam koji je o. Gerarda potaknuo na dublje promišljanje govori o vrijednosti druženja s Božjom riječi. Po tako uspostavljenom prijateljstvu, vjernost Božja biva zajamčena i preko granica ljudskog ovozemaljskog života:

“Gospodin mi je svagda pred očima, jer mi je zdesna, neću posrnuti. Stog mi se raduje srce i kliče duša, i tijelo mi spokojno počiva. Jer mi nećeš ostaviti dušu u Podzemlju, ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. Pokazat ćeš mi stazu u život, puninu radosti lica svojega, sebi zdesna blaženstvo vječno.”

Ove ohrabrujuće riječi Svetog pisma potiču čovjeka vjernika da pogledom vjere gleda dalje od trenutnih poteškoća u kojima se nalazi. Ustrajno i postojano druženje s Gospodinom daje čovjeku temelj za nadu da ga Bog kao dobar prijatelj nikad neće napustiti, pa ni u trenutku kad treba umrijeti. Naime, mnoge nam je nevolje proći u ovom životu, za koji su naši preci s pravom govorili da je “dolina suza”.

Mnoge su nevolje koje obilježavaju naš zemaljski život, i nije moguće pobjeći od patnje u njemu. Zato je jako važno kako se nosimo sa životnim problemima. Jako je važno postavljamo li se u kriznim situacijama kao osobe životinjskog ili Božjeg porijekla. Božje vodstvo nam omogućuje da sačuvamo ljudsko dostojanstvo i u neljudskim okolnostima. Nije li nam to tako očito i u primjeru o. Gerarda u teškim ratnim i poratnim uvjetima, i općenito u životnim poteškoćama?

S Božje strane pomoć je neupitna, pitanje je samo hoćemo li mi, poput o. Gerarda, ustrajati u prijateljstvu s Gospodinom Bogom.

O. Gerard svoju ustrajnost i pouzdanje u Gospodina Boga izgrađuje na Isusovom primjeru. U Isusovom životu se najljepše obistinjuje ono što je psalmist nekoliko stoljeća ranije prorokovao o Gospodinu Bogu i njegovom prijateljstvu. Bog doista neće dopustiti pravednikovo uništenje. Kao što nije dopustio da Isusov križ bude točka na njegov ovozemaljski život, kako bi to bilo po ljudsku očekivati, i zbog čega su i žene bile došle na grob. U Isusovu uskrsnuću najljepše se ostvaruju psalmistove riječi: “Stog mi se raduje srce i kliče duša… jer mi nećeš ostaviti dušu u Podzemlju… Pokazat ćeš mi stazu u život, puninu radosti lica svojega, sebi zdesna blaženstvo vječno.” To je ono što Bog čini sa svojim prijateljima, koje psalmist naziva pravednicima. Ne dopušta da njihovo prijateljstvo s Njime propadne. I nikakva ljudska sila tu ne može pobijediti svemoćnu Božju ljubav, niti nas ikakva ovozemaljska nevolja može rastaviti od Njega, kako veli i sveti Pavao kad piše:

“Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba?
Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač? … U svemu tome
nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren
sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni
budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće
nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu
našem.”

O. Gerard je to vjerovao. Zato je i živio tako sveto i po Božju.

o. Dario Tokić, OCD

Ples po Božju

Veli jedna misao: „Plakao sam što nemam cipele, dok nisam vidio čovjeka bez nogu.“ Kako je lijepo moći hodati! Hod daje čovjeku velike mogućnosti i osjećaj slobode. Čovjek koji ne može hodati uvelike ovisi o drugima i ograničen je na više načina. Moći hodati, kretati se, prekrasan je dar Božji čovjeku. I raznolik. Ima svakakvih vrsta hoda: polagani, umorni, rekreativni, užurbani, brzi, trčanje… No između svih tih vrsta, svakako je najljepši plesni hod. Plesni hod nije samo ostvarena mogućnost kretanja, premještanje s jednog na drugo mjesto u prostoru. Plesni hod u sebi sadrži daleko više. Oni koji se razumiju u plesne korake uživaju u ljepoti i bogatstvu osjećaja koje čovjek u plesnom hodu može doživjeti. Zato nije čudno da i ples može biti umjetnost, da i plesni hod može biti vrhunac izražavanja čovjekove osobnosti i ostvarenja, kao što su to književne, likovne i druge umjetnosti. Od svih, dakle, koraka i mogućnosti premještanja, plesni hod je najizvrsniji oblik.

Za plesni hod je uobičajeno da ga prati glazba. Glazba koja može i ne mora uključivati riječi. Svakako da glazba s riječima ima daleko više izražajnih mogućnosti, jer osim melodijskih ima i verbalne elemente. Riječ tako može biti izvor ohrabrenja ili beznađa, pohvale ili pokude, riječ koja daje život ili ga oduzima. Ista riječ može biti pročitana u sebi ili naglas izgovorena.

A i kad se čita naglas, može se promrmljati sebi u bradu ili svečano navijestiti. U svemu tome uvijek se šalje neka poruka, ostvaruje se neka komunikacija. U redovitim prilikama najugodniji oblik komunikacije riječi je pjesmom, pogotovo kad je uglazbljena. Možda danas nismo ni svjesni blaga koje uživamo kad uključimo radio ili neki drugi nosač zvuka.

Nekada su si glazbu mogli samo najbogatiji priuštiti. Kako bilo, može se reći da je u prijenosu riječi, ona uglazbljena najsloženija i najbogatija, pa čak i najljepša. Otac Gerard je rekao: „Njegove riči za nas su sviranje, koje nek slidi naše plesanje.” Ovdje se misli na Božje riječi, na njihov navještaj kao na sviranje, i na vjernički život kao na plesanje. Uzevši u obzir prethodno rečeno, vjernički život, život koji slijedi ritam Božje riječi, je zapravo najuzvišeniji i najbogatiji oblik ljudskog življenja.

Kao što su i Božje riječi upućene čovjeku nešto najvrednije što čovjek uopće može zamisliti. U tim riječima, u kojima se sam Bog objavljuje čovjeku, On nam otkriva i tajnu života i načine kako postići puninu smisla i življenja ovdje na zemlji. Može li čovjek poželjeti koju važniju spoznaju? Zato je važno da Božju riječ ispravno cijenimo, a još je važnije da po njoj živimo.

Doista, moguće je živjeti tako da životarimo, samo da preživimo. Kao da smo hromi pa s mukom hodimo stazom života, bez radosti i zadovoljstva. Moguće je i da veselo poskakujemo i plešemo, ali na stazi koja nas vodi u propast. Nije svaka pjesma spasonosna, niti svaki ritam vodi k vječnom veselju. Zato je važno čuti Božje riječi i prihvatiti Božji ritam i melodiju. Da i naš život ne bude samo pjesma, nego još i više – da postane umjetnost plesa kojemu je izvor i prvi nadahnitelj sam Gospodin Bog.

Jer nije dovoljno samo čuti, potrebno je i poslušati. „Neće u kraljevstvo nebesko oni koji samo govore: ‘Gospodine, Gospodine’, nego onaj koji vrši volju Oca mojega“ (usp. Sv. Mt 7,21). Zato ima o. Gerard pravo kad veli: „Njegove riči za nas su sviranje, koje nek slidi naše plesanje”. To je pravi način da vjernik postane umjetnik života, i da doživi onu puninu koju je Isus obećao svojim učenicima: „Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju!“ (Iv 10,10).

o. Dario Tokić, OCD