Monthly Archives: Rujan 2014

Carinici i bludnice pretekoše vas u Kraljevstvo Božje.

”Čovjek je kao crvljiva jabuka; ako mu vjera nije živa propast mu je sigurna.”

Mt 21, 28-32

U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: »Što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: ‘Sinko, hajde danas na posao u vinograd!’ On odgovori: ‘Neću!’ No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: ‘Evo me, gospodaru!’ i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu?« Kažu: »Onaj prvi.« Nato će im Isus: »Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje! Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete.«

20091011

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?

”Ti si Bog! Božju neizmjernost ne mogu dokučiti, ali o Tebi, kao čovjeku, mogu razmišljati, a to je da si najmogućniji, najbolji kralj. U Tvome kraljevstvu nema nevolje, nema nesreće, a ako ima, to je samo za tijelo, ali za dušu to je slava i početak nebeske slasti. Pokaži mi u svakom teretu Tvoje čovječje junaštvo kako bi ovladala u meni poniznost, da uvidim da bez Tebe ništa ne mogu, da u svemu ljubim Tvoju ruku… Ta je ruka svemoguća jer je Božja”

Mt 20, 1-16a

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu:

»Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni pa i njima reče: ’Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam.’ I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: ’Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?’ Kažu mu: ’Jer nas nitko ne najmi.’ Reče im: ’Idite i vi u vinograd.’

Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: ’Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.’ Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ’Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu.’

Nato on odgovori jednomu od njih: ’Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?’

Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.«

Gerardovo 2014. (Remete Zagreb)

21.09.2014. u svetištu Gospe Remetske u Zagrebu održana je svečana sv. misa na kojoj su sudjelovala djeca koja su osvojila prva mjesta u pisanju pisma ocu Gerardu. Misu su predslavili o.Mato Miloš i o.Ilija Tipurić.

Sin Čovječji ima biti podignut.

“Koliko osoba, toliko groznih križeva, na koje je propet Isus; a koliko grijeha, toliko rana na Isusu.

Jedan je vojnik jako grešno živio. Pobožna ga žena molila, da svaki dan jednu Zdravo Mariju izmoli pred likom Gospe.
Jednoć kad se molio pred slikom BI. D. Marije vidio joj u ruci Isuska sasvim ranjenog i krvavog. Doznao je, da grešnici tako muče Isusa. Isus je želio od ovog velikog grešnika, da Mu poljubi rane. Pa kad god je jednu ranu poljubio, ova je zarasla.” 

o.Gerard

Iv 3, 13-17

»Nitko nije uzašao na nebo

doli onaj koji siđe s neba,

Sin Čovječji.

 I kao što je Mojsije podigao
 zmiju u pustinji
 tako ima biti podignut Sin Čovječji
 da svaki koji vjeruje,
 u njemu ima život vječni.
 Uistinu, Bog je tako ljubio svijet
 te je dao svoga Sina Jedinorođenca
da nijedan koji u njega vjeruje
ne propadne,
nego da ima život vječni.
Ta Bog nije poslao Sina na svijet
da sudi svijetu,
nego da se svijet spasi po njemu.«

cruz-de-fano

Nebeski dragulj

Naša je duša kao svilena, fina vreća u koju Isus sipa dragulje bez prestanka. Ona samo Nebu mora biti otvorena, a za drugo sve zatvorena, osobito za paklene muhe, koje letu oko duše, da joj strasti zapljuju, u njoj se tako okote štenci pakleni tj. grijesi.

Zato moramo stalno bdijeti, ove muhe tjerati. Jer bez pažnje ne samo da će ove muhe u nas uletjeti, nego će i progristi ovu vreću, našu dušu, pa će ispadati iz nje nebeski dragulji – milosti.

Zato vazda sabrani, od muha obranjeni.

Ako te posluša, stekao si brata.

“Ako me odsjeku

od stabla velike pokore starih karmelita,

neću se osušiti,

zbog dječje prave poslušnosti.”

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.

Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.

Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.«