Monthly Archives: Svibanj 2014

Duh Sveti – ljepota i život

Sva ljepota naravi je od Duha Svetoga.

Vidiš li lijepo cvijeće, lijepu voćku, lijepo polje, hvali Duha Svetog. Kada je Duh Sveti dao život nerazumnoj naravi i po njemu je ona postala tako lijepa, što da kažemo o duhovnoj naravi, o duhovnom svijetu?

Duša je zato duša, jer je život. Duša je baš život. Dotle smo živi dok je u nama duša. Dotle smo živi dok Duh Sveti drži na životu dušu…

O milog li i dobrog prijatelja Duha Svetog!

Snapshot 1 (28.6.2012. 17-05)

Sveta Krunica

Sv. krunica je čudotvorno oružje, i tko se s tim brani taj će dično svoju borbu završiti… zaista je sv. krunica oružje protiv svake nevolje, jer ako rat za rukom ispadne potom se čovječanstvo i od tjelesne i od duhovne nevolje oslobodi; pa i tu pomaže sv. krunica.

Sveta krunica je veliko blago. To blago smo dobili od milostivne Majke Bl. Dj. Marije….O blažena i prelijepa krunica, sad već vidim da je sve u tebi što je čovjeka otkupilo i što čovjeka tješi. O Lijepa otajstva svete Krunice! Ne treba mi više ništa ni prijatelj ni dobra knjiga toliko kao sveta Krunica. Ova su otajstva puna utjehe i radosti. O ovim ću otajstvima razmišljati. Bog će me uputiti, kako valja živjeti, trpjeti, umrijeti i svoju dušu spasiti.

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja.

Duh Sveti kao da drži posudu punu meda iz koje neprestano kaplje med. Onaj tko je uvijek zaposlen prima med, i tako ojačan uresuje svoje tijelo i dušu za sudnji dan. Isus je zato došao da nas posveti i u nebo ponese. Po ovom medu sve je slatko i lako.

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje.

Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je.

Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama.

Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti.

U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama.

Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.«

dibu 13 de mayo 2012 color

Ja sam put i istina i život.

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: “Idem pripraviti vam mjesto’?

Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put.«

Reče mu Toma: »Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati?«

Odgovori mu Isus: »Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga.«

Kaže mu Filip: »Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!«

Nato će mu Isus: »Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš?«

»Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš: ‘Pokaži nam Oca’?

Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja.

Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni.

Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte.

Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; i veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu.«

quien-se-encuentra-con-Jesu

Budi volja tvoja

5513889702_efbdf6a72b_b

U psalmima se često ponavlja zahtjev: “Nauči me… Nauči nas!” Tako stoji: “Nauči me svojim stazama… Nauči me putu svojemu… Nauči me razumu i znanju… Nauči me da vršim volju tvoju!”

Isusu je jedan od učenika uputio zahtjev: “Gospodine, nauči nas moliti!” (Lk 11,1). Isus nije odugovlačio. Odmah im je rekao: “Kad molite, govorite: ‘Oče, sveti se Ime tvoje… Budi volja tvoja!”’

Znalci Svetoga pisma kažu da bi trebalo prevesti: “Daj da se dogodi volja tvoja!” A koji bi to događaj trebao biti? Ovdje se moli za ostvarenje Božje volje po kojoj će doći njegovo Kraljevstvo.

Ali u ovo je uvučen i čovjek. Bez čovjekova prihvaćanja Božjih zapovijedi, njegovo usklađivanje s voljom Božjom ne može se ostvariti. Ovu molbu izriče Isus u Getsemaniju: “Budi volja tvoja” (Mt 25,42) i “Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!” (Lk 22,42). Tu se Isus u potpunosti usklađuje s voljom svoga Oca.

Svjedoči pokojni brat Pavao, kako je sluga Božji malo pred smrt rekao: “Nikada dobroga Boga nisam uvrijedio teškim grijehom.” I odmah je dodao: “Ovo može reći samo svetac.”

Svakako, ovo može za sebe reći samo čovjek koji je čitavog života nastojao sve svoje misli, riječi i djela usklađivati s Bogom.

Tu se “događa” volja Božja.

Kao odličan učenik u školi molitve svete Majke Terezije, o. Gerard dobro je poznavao njezino razlaganje Gospodnje molitve u “Putu k savršenosti” (27. do 42. poglavlje). U trideset i drugom poglavlju snažnim zamasima razlaže riječi “Budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji.”

Sluga Božji je imao živo iskustvo Volje Božje. Upravo kao događaja, a ne samo želje, kad piše:

“Lako pogoditi ispunjenje Božje volje, kad nestane naše volje. Dotle ne padamo dokle se na Boga oslanjamo.”

Ovo se iskustvo rađa iz krvlju oblivenog života. U Getsemanskom vrtu Isus je ove riječi izgovorio u krvavom znoju. Zamolio je učenike da mole, a našao ih je pozaspale.

“Dotle ne padamo dok se na Boga oslanjamo.” Ne može se izdržati u molitvi bdjenja ako se ne oslonimo na Boga.

Ima u životu trenutaka kad je čovjeku tako potreban prijatelj koji s njime bdije, moli, šuti. Ali bdije. Ne spava. Ako prijatelj u tome zakaže, onda je to krvoznojno teško.

Imao je sluga Božji takvih iskustava. Čuo sam od onih koji su ga izbližega poznavali, kako je znao plakati kad su braća, usprkos svoj njegovoj brizi za ispunjenje Božje volje, “spavali” .

To je iskustvo agonijske molitve . Upozorava nas sv. Pavao da molitva nikako nije samo užitak, već zna biti i agonijski teška. To je iskustvo, kako nam zbore Evanđelja, i našega Gospodina Isusa, pa će onda takva iskustva imati i svaki onaj koji prihvaća njegov križ.

Kako je moguće ostati Bogu vjeran i u tako mučnim stanjima? Kako je moguće ostati u molitvi? Iskustvo o. Gerarda istinski je utješno.

“Volja je dobra ako se ne radujemo dobrom djelu, nego Bogu milom, komu ugađamo dobrim djelom (…) ono što je Bogu milo. ‘Budi volja tvoja.’ Volja tvoja: najbolja!”

“Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko!” (Mt 5,3). Ovo je Isusova čestitka onima koji ništa ne žele bez Boga. Jedino što je tražio u molitvi, jedini s kime je drugovao, bio je Bog. Jedina radost njegove duše.

o. Vjenceslav Mihetec, OCD

“Ljepota je zato da ju uživamo. Blažena Djevica je najveća ljepota, uživajmo ju”.

“Da jedan slikar i tisuću godina živi, te po cijelom svijetu putuje i uresno slika sve ljepote, ipak to ništa nije prema ljepoti drage Gospe.”

Ja sam vrata ovcama.

U ono vrijeme: Reče Isus:

»Zaista, zaista, kažem vam: tko god u ovčinjak ne ulazi na vrata, nego negdje drugdje preskače, kradljivac je i razbojnik. A tko na vrata ulazi, pastir je ovaca.

Tome vratar otvara i ovce slušaju njegov glas.

On ovce svoje zove imenom pa ih izvodi.

A kad sve svoje izvede, pred njima ide i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas.

Za tuđincem, dakako, ne idu, već bježe od njega jer tuđinčeva glasa ne poznaju.«

Isus im kaza tu poredbu, ali oni ne razumješe što im htjede time kazati. Stoga im Isus ponovno reče:

»Zaista, zaista, kažem vam: ja sam vrata ovcama.

Svi koji dođoše prije mene, kradljivci su i razbojnici; ali ih ovce ne poslušaše.

Ja sam vrata.

Kroza me tko uđe, spasit će se: i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti.

Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi.

Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju.«

fano-buen-pastor-color-14

Blažena Djevica Marija, Isusova Majka i naša je majka. Bog zapovijeda da poštivamo svoju tjelesnu majku, a duhovnu barem duhom. Po sv. Pismu (trebamo) po duhu živjeti, a ne udovoljavati tjelesnim požudama. Neka nam duša bude duhovna crkva, sazidana na vjerskom nauku i nakićena dobrim djelima. Tako ćemo Majku Božju duhovno štovati i njezina duhovna djeca ostati.

Prepoznaše ga u lomljenju kruha.

Onog istog dana – prvog u tjednu – dvojica Isusovih učenika putovala su u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema šezdeset stadija.

Razgovarahu međusobno o svemu što se dogodilo.

I dok su tako razgovarali i raspravljali, približi im se Isus i pođe s njima. Ali prepoznati ga – bijaše uskraćeno njihovim očima.

On ih upita: »Što to putem pretresate među sobom?«

Oni se snuždeni zaustave te mu jedan od njih, imenom Kleofa, odgovori: »Zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu te ne znaš što se u njemu dogodilo ovih dana?«

A on će: »Što to?«

Odgovore mu: »Pa ono s Isusom Nazarećaninom, koji bijaše prorok – silan na djelu i na riječi pred Bogom i svim narodom: kako su ga glavari svećenički i vijećnici naši predali da bude osuđen na smrt te ga razapeli. A mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izraela. Ali osim svega toga ovo je već treći dan što se to dogodilo. A zbuniše nas i žene neke od naših: u praskozorje bijahu na grobu, ali nisu našle njegova tijela pa dođoše te rekoše da su im se ukazali anđeli koji su rekli da je on živ. Odoše nato i neki naši na grob i nađoše kako žene rekoše, ali njega ne vidješe.«

A on će im: »O bezumni i srca spora da vjerujete što god su proroci navijestili! Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu?« Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim Pismima ima o njemu.

Uto se približe selu kamo su išli, a on kao da htjede dalje.

No oni navaljivahu: »Ostani s nama jer zamalo će večer i dan je na izmaku!«

I uniđe da ostane s njima.

Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razlomi te im davaše.

Uto im se otvore oči te ga prepoznaše, a on im iščeznu s očiju.

Tada rekoše jedan drugome: »Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao Pisma?«

U isti se čas digoše i vratiše u Jeruzalem.

Nađoše okupljenu jedanaestoricu i one koji bijahu s njima. Oni im rekoše: »Doista uskrsnu Gospodin i ukaza se Šimunu!« Nato oni pripovjede ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha.

emaus-fano

sv. Josip Radnik

Providnost Božja odabrala je sv. Josipa za njadivnijeg čuvara Isusa i Majke Crkve, dakle i za tvog čuvara.