Monthly Archives: Veljača 2014

Ljubite neprijatelje!

Lev 19, 1-2.17-18

Gospodin reče Mojsiju: »Govori svoj zajednici Izraelaca i reci im: ‘Sveti budite! Jer sam svet ja, Gospodin, Bog vaš! Ne mrzi svoga brata u svom srcu! Dužnost ti je koriti svoga sunarodnjaka. Tako nećeš pasti u grijeh zbog njega. Ne osvećuj se! Ne gaji srdžbe prema sinovima svoga naroda. Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Ja sam Gospodin!‘«

Ps 103, 1-4.8.10.12-13

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina,
i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina,
i ne zaboravi dobročinstva njegovih!

On ti otpušta sve grijehe tvoje,
on iscjeljuje sve slabosti tvoje;
on ti od propasti izbavlja život,
kruni te dobrotom i nježnošću.

Milosrdan je i milostiv je Gospodin,
spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.
Ne postupa s nama po grijesima našim
niti nam plaća po našim krivnjama.

Kako je istok daleko od zapada,
tako udaljuje od nas bezakonja naša.
Kako je otac nježan prema sinovima,
tako je Gospodin nježan prema onima što ga se boje.

1Kor 3,16-23

Braćo! Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama. Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Jer hram je Božji svet, a to ste vi.

Nitko neka se ne vara. Ako tko misli da je mudar među vama na ovome svijetu, neka bude lud da bude mudar. Jer mudrost ovoga svijeta ludost je pred Bogom. Ta pisano je: On hvata mudre u njihovu lukavstvu.

I opet: Gospodin poznaje namisli mudrih, one su isprazne. Zato neka se nitko ne hvasta ljudima jer sve je vaše. Bio Pavao, ili Apolon, ili Kefa, bio svijet, ili život, ili smrt, ili sadašnje, ili buduće: sve je vaše, vi Kristovi, a Krist Božji.

Mt 5, 38-48

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Čuli ste da je rečeno: Oko za oko, zub za zub! A ja vam kažem: Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi.

Onomu tko bi se htio s tobom parničiti da bi se domogao tvoje donje haljine prepusti i gornju.

Ako te tko prisili jednu milju, pođi s njim dvije.

Tko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš.

Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima.

Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani?

Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!«

Isus je dao najbolji primjer, viseći na križu, kada je svojim raskriljenim rukama zagrlio sav svijet, prijatelje i neprijatelje. I zlotvore je htio zagrliti, propovijeda o. Gerard, jer to svjedoče Isusove riječi: ”Oče, oprosti im, ne znaju što čine!” (Lk 23,34).

Kada je Isus umro u strašnoj muci za svakoga, onda čovjek nema što mudrovati i izabirati, nego slijediti njegov primjer. Treba se združiti i sjediniti s onima koji se mole, koji su bolesni, prognani, krivo osuđeni, tj. treba biti bliz gladnima i žednima, siromašnima i nevoljnima. Ako im se ne može pomoći, onda treba s njima drage volje patiti i tražiti onoga koji im može pomoći.

Tako govori o. Gerard vjernicima dok im potanko razlaže tjelesna i duhovna djela milosrđa, na koja smo mi izgleda zaboravili ali po kojima će nas Bog suditi na posljednjem sudu. Na kraju dodaje: ”Ovo ću sve činiti prema svakome, bio on bogat, bio siromah, bio moje vjere, bio druge vjere, bio prijatelj, bio zlotvor.”

perdon-y-reconciliacion-fan

Svjedočanstvo uspješne molitve pomirenja u obitelji

Početkom 2012. pohodio nas je naš duhovnik o. Branko Zebić, karmelićanin, i donio nam je male knjižice „Božansko Djetešce Isuse“. Na zadnjoj stranici te knjižice nalazila se molitva za proglašenje blaženim sluge Božjega o. Gerarda Tome Stantića. Pročitavši molitvu, odlučila sam moliti za pomirenje moga muža sa svojom sestrom, mojom zaovom. Molila sam iz dana u dan cijelu godinu.

Kada je bila blizu ispovijed za Božić, sjetih se riječi Svetoga pisma: „Najprije se pomiri sa svojim bratom, a onda prinesi dar na oltar.“ Tada sam rekla svome mužu: „Sutra me vozi kod tvoje sestre. On mi odgovori: „Vozit ću te kuda god hoćeš, ali ja neću ići kod nje.“ Odgovorila sam: ,,Dobro!“ Sutradan smo se vozili iz Kaštela, gdje stanujemo, u Split kod muževe sestre. Usput sam molila Dođi Duše Sveti. Ti me urazumi što ću reći. A oca Gerarda sam molila da podrži ovu moju molitvu.

Pozvonila sam na vrata i ušla. Susret je bio pravo iznenađenje. Razgovarale smo kao da smo uvijek bile u dobru. Razgovarale smo oko dva sata i razgovor je bio ugodan. Muž me je pozvao na mobitel. Zaova me upita: ,,A gdje mi je brat?“ Rekoh: „Dolje me čeka.“ Ona brže-bolje krene dolje iako teško hoda. Muž mi je bio u autu, par kuća dalje, i ja ga zovnem da dođe pred zaovinu kuću. Kad je došao, on i sestra su se zagrlili i počeli plakati. Ja sam u sebi govorila: „Bože, hvala ti na ovoj milosti!” Zahvaljujem o. Gerardu Tomi Stantiću na isprošenoj milosti pomirenja moga muža i njegove sestre. Kada budem opet u potrebi, utjecat ću se zagovoru o. Gerarda. Hvala i slava Isusu!

24. ožujka 2013. Marija R., , Kaštel Novi

Dove

Rečeno je starima…, a ja vam kažem. Mt 5, 17-37

»Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.« Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.

Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne ‘Glupane!’, bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: ‘Luđače!’, bit će podvrgnut ognju paklenomu. Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar. Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. Zaista, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića.

Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao.

Rečeno je također: Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu. A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub.

Čuli ste još da je rečeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje. Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga! Ni svojom se glavom ne zaklinji jer ni jedne vlasi ne možeš učiniti bijelom ili crnom. Vaša riječ neka bude: ‘Da, da, – ne, ne!’ Što je više od toga, od Zloga je.

jesus-enrolla-los-rollos

Vi ste svjetlost svijeta.

U čemu je pravo bogatstvo? Nije istinski bogat onaj tko neprestano zgrće, već onaj koji je kadar drugima davati. Bogatstvo čovjeka kršćanina očituje se u njegovu nesebičnom služenju drugim ljudima. To je ujedno najbolji znak njegove vjere u izvor svekog bogatstva i dobra – Boga.

Podijeli kruh s gladnima. – Bog će nam dati i prosvijetlit nas jedino ako budemo znali drugima davati sebe, svoje vrijeme i svoj novac te ako se ne budemo izmotavali svakojakim smicalicama.
Ovo govori Gospodin: »Podijeli kruh svoj s gladnima, uvedi pod krov svoj beskućnike, odjeni onog koga vidiš gola i ne krij se od onog tko je tvoje krvi. Tad će sinut poput zore tvoja svjetlost i zdravlje će tvoje brzo procvasti. Pred tobom će ići tvoja pravda, a slava Gospodnja bit će ti zalaznicom. Vikneš li, Gospodin će ti odgovorit, kad zavapiš, reći će: ’Evo me!’ Ukloniš li iz svoje sredine jaram, ispružen prst i besjedu bezbožnu, dadeš li kruha gladnome, nasitiš li potlačenog, tvoja će svjetlost zasjati u tmini i tama će tvoja kao podne postati.« Iz 58, 7-10

Čestitima sviće ko svjetlost u tami:
milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.
Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam,
koji poslove svoje obavlja pravedno.

Dovijeka neće on posrnuti:
u vječnome će spomenu biti pravednik.
Žalosne se vijesti neće bojati,
stalno je njegovo srce uzdajuć se u Gospodina.

Postojano mu je srce, ničeg se ne boji.
On rasipno dijeli, daje sirotinji:
pravednost njegova ostaje dovijeka,
njegovo će se čelo slavno uzdići.

Svjedočanstvo svetog Pavla. – Božja se sila ne očituje ni znanjem ni ljudskom mudrošću, već jedino svjedočanstvom vjere i djela.

Kada dođoh k vama, braćo, ne dođoh s uzvišenom besjedom ili mudrošću navješćivati vam svjedočanstvo Božje jer ne htjedoh među vama znati što drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga. I ja priđoh k vama slab, u strahu i u veliku drhtanju. I besjeda moja i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim riječima mudrosti, nego u pokazivanju Duha i snage da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj, nego na snazi Božjoj. 1Kor 2, 1-5
Kako ćemo mi davati svjedočanstvo? – Isusovi učenici, koji zapravo predstavljaju svijet siromaha, donose svijetlo svijetu svojim pouzdanjem u Boga i svjedočanstvom svoga života.

Mt 5, 13-16

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.« »Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.«

Mt 5,13-16

Dan posvećenog života

“Ljestve od zemlje do neba, što je Jakov vidio, to je redovnički poziv. Mjesto gdje je vidio, to je samostan. Na to se mjesto vraća, kada završi svoje dužnosti.

Ujedno je zavjet, takav  redovnički zavjet, da po zavjetu podiže oltar u srcu. Jakov je slao darove da se izmiri s Ezavom. Redovnik čini djela pokore za mir ljudima s Bogom. Kada se bori protiv napasti onda je Izrael, borac, po primjeru Jakovljevu. Jakov se poklonio Ezavu i pomirio se. Grešnik se klanja Bogu pa se s Bogom pomiruje…

Neiskazana je bila radost Jakovljeva kada je čuo da mu je (sin) Josip živ. Naša je (radost) kada budemo u nebu Isusa vidjeli. Bog je govorio jakovu, i nama govori po nadahnuću.”